Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 23.01.2019

Datert:
18.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/941-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Hamos Forvaltning IKS, Jan Johansen, Caverion Norge AS, Fremstad AS
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tillatelse til oppføring av fritidsbolig gnr 1/31
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/742-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
On arkitekter og ingeniører AS
Dokbesk:
Opphør av ansvarsrett - ny Mølnbukt barnehage gnr 5/4
Datert:
18.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/128-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Kemnerkontoret i Orkdalsregion
Dokbesk:
Årsrapport 2018 - Skatteoppkreveren i Agdenes kommune
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
17/491-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Avsender:
KLP
Dokbesk:
Egenkapitaltilskudd 2018
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
17/760-22
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Advokat Jon Reidar Aae
Dokbesk:
Ang klage over vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for Ingdal - Gnr 81/2
Datert:
20.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
19/71-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Andreas Landrø
Dokbesk:
Nabovarsel for bygging av fritidsbolig gnr 18/24
Datert:
20.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
19/71-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Irene Øien
Dokbesk:
Bekreftelse på mottatt nabovarsel - oppføring av fritidsbolig gnr 18/24
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/194-19
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Oversendelse av dokumentasjon
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
17/924-31
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Direktoratet for mineralforvaltning
Dokbesk:
Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan for Årem steinbrudd og pukkverk gnr 108/1
Datert:
23.01.2019
Regdato:
23.01.2019
Saksnr:
18/266-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Spørsmål til søknad om styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten