Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 23.04.2019

Datert:
17.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/305-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Tore Morten Holtan, Orkdal og Agdenes Lensmannskontor, Midt-Norge 110-sentral IKS
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Tillatelse til kryssing/nærføring av veg med vannledning gnr 25/1
Datert:
23.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/338-1
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Mottaker:
Skatteetaten
Dokbesk:
Vigselsbok
Datert:
17.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
18/604-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Norsk institutt for naturforskning - NINA
Dokbesk:
Informasjon om kartleggingsprogrammet for skrantesjuke (CWD) under jakt på villrein, elg og hjort i 2019
Datert:
21.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/340-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Rune Mæhlen Landrø
Dokbesk:
Spørsmål angående oppføring av carport gnr 89/93
Datert:
22.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/71-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Berghaugen AS
Dokbesk:
Klage på kommunal saksgang i HND 25/19 og 30/19 - oppføring av fritidsbolig gnr 18/24
Datert:
23.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
18/298-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Torghatten ASA
Dokbesk:
Innkalling til generalforsamling 06.05.19
Datert:
23.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/341-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Frode Johan Fredriksen
Dokbesk:
Ødelagt kumlokkk - Værnes
Datert:
20.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/328-4
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 72,21% fast stilling som helsefagarbeider
Datert:
22.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/328-5
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 72,21% fast stilling som helsefagarbeider
Datert:
23.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/342-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Vegard Storås
Dokbesk:
Veivedlikehold Ulkestadveien og Åsmulveien
Datert:
12.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
17/794-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Brønnøysundregistrene
Dokbesk:
Registrerte endringer i enhetsregisteret
Datert:
23.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/312-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Ragnhild Johanne Singstad, Martin Ryan Tvenning Bones
Dokbesk:
Tilbakemelding ang søknad om oppføring av terrasse gnr 89/79
Datert:
23.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/343-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Tore Ustad
Dokbesk:
Søknad om bruksendring gnr 18/5
Datert:
23.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/280-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Hjørdis Knudsen
Dokbesk:
Nabovarsel - tilbygg til bolig gnr 89/81
Datert:
23.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
17/156-40
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Margit Værnes
Dokbesk:
Svar - Ang. utvidelse av campingplassen på Værnes
Datert:
23.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/126-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Mina Nyang Halseth
Dokbesk:
Underskrevet ansettelsesbrev - midlertidig stilling som medisinsk legesekretær
Datert:
23.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/328-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 72,21% fast stilling som helsefagarbeider
Datert:
21.04.2019
Regdato:
23.04.2019
Saksnr:
19/341-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Frode Johan Fredriksen
Dokbesk:
Vedlegg til melding om ødelagt kumlokkk