Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 24.04.2019

Datert:
22.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
19/337-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Ingalill Asbjørnslett Ysland
Dokbesk:
Søknad om støtte fra næringsfondet
Datert:
23.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
19/345-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Unni Åsmul
Dokbesk:
Søknad om fritak/reduksjon av kommunale avgifter for gnr 91/9
Datert:
23.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
18/893-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Trøndelag Pipesenter AS
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest - rehabilitering av skorstein - gnr 6/16
Datert:
23.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
19/328-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 72,21% fast stilling som helsefagarbeider
Datert:
15.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
19/346-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Vedtak om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til arbeidstaker som har sykefravær på grunn av svangerskap
Datert:
24.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
19/2-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Viktor Emanuel Stenberg
Dokbesk:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 108/1
Datert:
24.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
19/347-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Erling Magne Sterten
Dokbesk:
Søknad om støtte fra næringsfondet
Datert:
24.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
19/348-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Nilsen`s Linbakst
Dokbesk:
Søknad om støtte fra næringsfondet
Datert:
24.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
16/109-29
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
Trøndelag fylkeskommune
Dokbesk:
Legeattester og skjema - skoleskyss
Datert:
21.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
19/349-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Jan Ivar Volden
Dokbesk:
Søknad om forlenget arbeidsfrist - nydyrking - gnr 5/2 og 6/1
Datert:
24.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
19/2-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Ramberg Bent
Dokbesk:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 87/60
Datert:
24.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
18/832-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
John Tøndel
Dokbesk:
Oversendelse av matrikkelbrev - oppmålingsforretning gnr 87/60
Datert:
24.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
16/907-4
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Barnehageplass i Lensvik
Datert:
24.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
19/100-16
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tove Kristin Selbæk
Mottaker:
Sylvia Falch
Dokbesk:
Bevillingsgebyr 2018
Datert:
24.04.2019
Regdato:
24.04.2019
Saksnr:
18/153-5
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Barnehageplass i Lensvik