Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 25.01.2019

Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
17/901-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
Tilsyn kommunale bygg - brannstasjoner
Datert:
24.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
19/78-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
Anna Rigmor Vigrestad
Dokbesk:
Søknad om barnehageplass i Lensvik Tuva Vigrestad
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/325-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
St. Olavs Hospital HF
Dokbesk:
Referat frå møte i Fagråd for medisinsk beredskap og akuttmedisinsk kjede 12.12.18
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
16/340-71
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Navn på veiparsellen Nordre Valset
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
17/60-85
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune
Dokbesk:
Møteinnkalling Arbeidsutvalg Orkland 31.01.2019
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/399-14
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Roar Skauge
Dokbesk:
Melding om vedtak - behandling av klage på vedtak i sak FMS 30/18
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/806-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Lisbeth Selnes Jensen
Dokbesk:
Melding om vedtak - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bruksendring fra driftsbygning til fritidsbolig gnr 3/2
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/862-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Einar Margido Vatn
Dokbesk:
Melding om vedtak - søknad om dispensasjon fra LNF-område for oppføring av garasje på gnr. 9/110
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
19/14-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Solhytten AS
Dokbesk:
Foreløpig svar oppføring av fritidsbolig på Nord-Leksa gnr 58/36
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
18/458-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Statens vegvesen, Geir Jostein Ræder, Line Stenberg Ræder, Ingrid Elshaug, Arne Henning Holten, Eli Johanne Aarem, Gisle Bakkeli, Hanne Mari Sæther
Dokbesk:
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - Fradeling av fritidsbolig på gnr. 108/2
Datert:
25.01.2019
Regdato:
25.01.2019
Saksnr:
19/48-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Atb AS
Dokbesk:
Signert avtale mellom Ørland og Agdenes kommuner og AtB om styrket fergetilbud på sambandet Brekstad - Valset