Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 25.04.2019

Datert:
24.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
16/500-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Dokbesk:
Informasjon om skogbrannhelikopterberedskap til HRS,brann- og redningsvesen og 110-sentraler.
Datert:
24.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
18/388-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Agdenes vannsportsklubb v/ Håkon Vikan
Dokbesk:
Søknad om dispensasjon for kjøring med båt på Storvatnet
Datert:
24.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
18/280-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Frode Opsahl
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest oppføring av bod gnr 6/42
Datert:
25.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
19/350-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune
Dokbesk:
Forslag til felles saksframlegg - kommunevåpen Orkland
Datert:
25.03.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
18/1002-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
TrønderEnergi Nett AS
Dokbesk:
Varsel om kontroll av elektrisk anlegg - anleggsnr.0420472-001 og 0420469-001
Datert:
25.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
18/168-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Singstad
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjemsplass eller bolig med heldøgns tjeneste
Datert:
25.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
19/44-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Liz-Karin Kristoffersen
Avsender:
Senter for undersøkende journalistikk
Dokbesk:
Anmodning om innsyn - ordfører og rådmann
Datert:
25.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
19/87-7
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom
Datert:
25.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
19/351-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Gunnar Ståle Møllen
Dokbesk:
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 9/1
Datert:
25.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
19/352-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Jostein Nordgård
Dokbesk:
Søknad om rekvisisjon av oppmålingsforretning gnr 9/6
Datert:
25.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
16/333-11
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Hjørdis Fremstad
Mottaker:
John Arve Brevik
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Barnehageplass i Mølnbukt John Sindre Brevik
Datert:
25.04.2019
Regdato:
25.04.2019
Saksnr:
17/60-99
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Orkdal kommune
Dokbesk:
Protokoll fra Partssammensatt utvalg og Arbeidsutvalg Orkland 25.04.2019