Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 26.03.2019

Datert:
25.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/198-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Birger Andreas Johnsen
Dokbesk:
Ferdigattest - oppføring av bolig gnr 19/73
Datert:
25.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/269-2
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Sofie Theman Tolonen
Mottaker:
Skaun kommune
Dokbesk:
Svar - Krav om fordeling av integreringstilskudd 2019 år 4
Datert:
25.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
18/361-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
Jan Roger Selbekk
Dokbesk:
Søknad om tilskudd til drenering gnr 88/14
Datert:
25.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
17/924-39
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Statens vegvesen, Sundli Plan, Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Heidi Brevik, Solrun Sivertsen, Aase Mari Tøsdal, Jan Arve Ræder, Svend Inge Ræder, Johan Ræder, Lensvik Pukkverk AS, Line Stenberg Ræder
Dokbesk:
Melding om vedtatt reguleringsplan for Årem steinbrudd og pukkverk gnr 108/1
Datert:
25.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
18/169-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
Kine Legar Grønningen, Ingebrigt Drugli
Dokbesk:
Tar imot barnehageplass i Lensvik Julie Drugli Grønningen
Datert:
12.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/282-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Stian Selnes
Avsender:
Arnt-Kyrre Johansen, Linn Melbye
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole - Alma Melbye-Johansen
Datert:
25.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/283-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Jostein Ovesen
Dokbesk:
Søknad om bruksendring gnr 5/34
Datert:
25.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/31-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
Anne Marie Martinsen
Dokbesk:
Tar imot barnehageplass i Lensvik Ane Landrø Martinsen
Datert:
25.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/284-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Dokbesk:
Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom - Utlysning av tilskuddsmidler 2019
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
18/133-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlend Ysland
Avsender:
Utdanningsdirektoratet
Dokbesk:
Tilskuddsbrev 2019 - tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats på 1-10. trinn 2. utbetaling
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
17/314-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Stian Selnes
Avsender:
Magni Skålholt Løseth
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole - Kari Johanne Åsmul
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
18/180-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning
Dokbesk:
Innkalling til IUA Sør-Trøndelags årsmøte 2019
Datert:
22.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
19/285-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
Bente Gjønnes
Dokbesk:
Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt
Datert:
26.03.2019
Regdato:
26.03.2019
Saksnr:
18/361-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Mottaker:
Jan Roger Selbekk
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord Indergård gnr 88/14