Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 26.04.2019

Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/208-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Håvar Johan Brevik
Dokbesk:
Svar - Klage på veiadresse
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
16/635-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Kystverket
Dokbesk:
Uttalelse til høring av planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Orkland - Nye Orkland kommune - Trøndelag fylke.
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/353-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Terje Kjenner
Dokbesk:
Underskrevet arbeidsavtale lærling - barne- og ungdomsarbeiderfaget
Datert:
25.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/354-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Arild Selbæk
Dokbesk:
Søknad om oppføring av tilbygg gnr 89/27
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/355-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Lensvik IL
Dokbesk:
Søknad om påbygg Haraldstu og opparbeidelse av skileikområde gnr 95/64-1
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/79-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Hjørdis Fremstad
Mottaker:
Liane Hinze
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Barnehageplass i Mølnbukt Hanna Burginski
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/112-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Resultatkartlegging skogbruk 2019 i Trøndelag
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
16/37-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Sluttrapport prosjekt Lensa 2016-18
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/124-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Snillfjord kommune
Dokbesk:
Høringsuttalelse fra Snillfjord kommune - Svarthammaren vindkraftanlegg
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/32-88
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Angående revidert planavgrensning - reguleringsplan - Jørrestolen - Agdenes 6/2 - 8/1 m fl
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/357-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Opplæring i og eller på samisk skoleåret 2019-2020. Statstilskudd for samiskopplæring i kommuner utenfor samiske distrikt - inormasjon til skoleeiere
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/358-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Erlend Ysland
Avsender:
Paul Robert Olsson
Dokbesk:
Søknad om elevpermisjon
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/359-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Ramona Wemme
Dokbesk:
Søknad om oppføring av garasje og carport - gnr 10/112
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/328-8
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på 72,21% fast stilling som helsefagarbeider
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
18/84-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
TrønderEnergi NETT as
Dokbesk:
Generalforsamling og Eiermøte i TrønderEnergi AS mandag 13. mai 2019
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
19/360-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Jan Einar Nervik
Dokbesk:
Søknad om oppføring av tilbygg til fritidsbolig gnr 82/45
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/297-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Geir Håvar Ingdal
Dokbesk:
Kontroll av foryngelse/skogplanting 2019
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
17/297-7
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Trond Selmer Nergaard
Dokbesk:
Kontroll av foryngelse/skogplanting 2019
Datert:
26.04.2019
Regdato:
26.04.2019
Saksnr:
18/458-12
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Eli Johanne Aarem, Geir Jostein Ræder, Ingrid Elshaug, Arne Henning Holten, Gisle Bakkeli, Hanne Mari Sæther
Dokbesk:
Fradeling av tomt gnr 108/2