Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 27.02.2019

Datert:
20.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/528-23
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Kristin Selbæk
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Innkalling til ansvarsgruppemøte
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/194-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Line Raustein
Avsender:
Mediq Norge
Dokbesk:
Forslag til kontrakt - kjøp av medisinsk forbruksmateriell
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/85-25
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
Ida Sofie Groes
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i pleie og omsorg 2019
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/85-26
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
Frida Sofie Meland
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i pleie og omsorg 2019
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/85-27
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
Anne Marie Martinsen
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i pleie og omsorg 2019
Datert:
26.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/94-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Kbrom Weldegebriel Zerom
Dokbesk:
Søknad på ledig lærlingeplass - helsefagarbeider
Datert:
14.01.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/196-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
Knut Joakim Singstad
Dokbesk:
Vedlegg til SMIL-regnskap - Drenering gnr 92/8
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
17/32-85
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Arne Jørrestol
Dokbesk:
Videre arbeid med reguleringsplan for Jørrestolen
Datert:
23.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/197-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Steinbakken hytteforening Agdenes
Dokbesk:
Søknad om endring av reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Vernes, Slettvik og Gravvik
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
16/371-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
IKA Trøndelag iks
Dokbesk:
Innkalling til representantskapsmøte 29. april 2019
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/196-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
Sluttutbetaling av tilskudd - Drenering gnr 92/8
Datert:
12.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/198-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Birger Andreas Johnsen
Dokbesk:
Søknad om ferdigattest - oppføring av bolig gnr 19/73
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
16/372-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tom Brendmo
Mottaker:
Trøndelag Fylkeskommune
Dokbesk:
Oversendelsesbrev til avtale om Den kulturelle skolesekken
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
16/239-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Trøndelag Fylkeskommune
Dokbesk:
Innkalling og invitasjon til møte i vannregionutvalget og fagseminar 12. mars
Datert:
18.01.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/199-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Underskrevet oppdragsavtale - støttekontakt
Datert:
19.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/200-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Underskrevet husleiekontrakt - Boform 1
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
19/201-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siv C. Westby
Avsender:
Trøndelag fylkeskommune
Dokbesk:
Invitasjon til å søke om tilskudd for trafikksikkerhetstiltak og til gi innspill til handlingsprogram investering trafikksikkerhetstiltak
Datert:
27.02.2019
Regdato:
27.02.2019
Saksnr:
18/200-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
John Olav Vinge
Dokbesk:
Forespørsel om leie av kanoer