Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
09. mai kl. 10:31

Landrø bru stengt 3.-28. juni

Les mer clear

Postliste for 28.01.2019

Datert:
27.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
19/44-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Avsender:
Svein Hegg
Dokbesk:
Anmodning om innsyn i sak 17/32-84
Datert:
28.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
19/79-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Hjørdis Fremstad
Avsender:
Liane Hinze
Dokbesk:
Søknad om barnehageplass i Mølnbukt Hanna Burginski
Datert:
23.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
19/80-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Anne Marit Tangvik
Avsender:
Steffen Olsen
Dokbesk:
Signert ansettelsesbrev - midlertidig stilling i hjemmesykepleien 01.02.- 30.04.19
Datert:
28.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
18/441-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Silje Beate Sollien
Mottaker:
Medlemmer i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Dokbesk:
Innkalling til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Datert:
28.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
19/82-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Telenor Norge
Dokbesk:
Modernisering av Telenors infrastruktur (INTERNAL) i kommunen
Datert:
28.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
17/1014-45
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Marit Sæther Strøm
Avsender:
Erichsen & Horgen AS
Dokbesk:
Kontrollerklæring med rapport - uavhengig kontroll brannsikkerhet ny Mølnbukt barnehage
Datert:
28.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
19/44-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Svein Hegg
Dokbesk:
Svar - Anmodning om innsyn i sak 17/32-84
Datert:
28.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
18/399-15
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Oversendelse av klage på vedtak i FMS sak 30/18 om avslag på dispensasjonssøknad for gnr 15/32
Datert:
28.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
19/83-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Mottaker:
Kommunelederne
Dokbesk:
Årsmelding 2018 for Agdenes kommune
Datert:
28.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
18/95-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Tilskudd til tiltak i beiteområder 2019 - søknadsfrist og retningslinjer for prioritering av tilskudd i Trøndelag
Datert:
28.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
19/44-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Avsender:
Svein Hegg
Dokbesk:
Anmodning om innsyn i sak 17/32-83
Datert:
28.01.2019
Regdato:
28.01.2019
Saksnr:
19/44-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Jorid Dalsegg Gagnås
Mottaker:
Svein Hegg
Dokbesk:
Svar - Anmodning om innsyn i sak 17/32-83