Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 28.03.2019

Datert:
07.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
18/200-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Tom Brendmo
Mottaker:
John Olav Vinge
Dokbesk:
Svar - Forespørsel om leie av kanoer
Datert:
27.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
17/494-21
Doktype:
Utgående
Gradering:
Saksbeh:
Siv Kristin Selbæk
Mottaker:
*************************************
Dokbesk:
Referat fra ansvarsgruppemøte 14.03.19
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/287-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
Mattilsynet, Region Midt
Dokbesk:
Varsel om tilsyn med barnehagene
Datert:
26.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/287-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
Mattilsynet, Region Midt
Dokbesk:
Rapport - tilsyn med barnehagene
Datert:
27.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
16/662-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Siri Jørgensen
Avsender:
Lasma Andersen
Dokbesk:
Søknad om engasjement som støttekontakt
Datert:
27.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/192-11
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Permalin Gård
Dokbesk:
Søknad om kulturmidler 2019
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/192-12
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Agdenes pensjonistforening
Dokbesk:
Søknad om kulturmidler 2019
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
17/901-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
Tilsyn brannstasjoner - varsel om tvangsmulkt
Datert:
20.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/189-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
Karin Nilsen
Dokbesk:
Tar imot barnehageplass i Lensvik Vilje Sterten
Datert:
25.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/288-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
NAV Agdenes
Dokbesk:
Unntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
18/210-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Stian Selnes
Avsender:
Silje Ysland
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole - Elida Ysland Salberg
Datert:
27.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
18/237-3
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Størdal og Selnes Grunneierlag
Dokbesk:
Søknad om fritak fra båndtvang for hund i forbindelse med bestandsregistrering ryper på Hestgrovheia
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/192-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Agdenes historielag
Dokbesk:
Søknad om kulturmidler 2019
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/87-6
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
16/496-106
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Ole Edv. Meland
Mottaker:
Adresseliste
Dokbesk:
Referat fra byggherremøte 37 - Hamnahaugen Helse- og omsorgssenter
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/289-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Avsender:
Bjørnar Eidem
Dokbesk:
Søknad om tilskudd til drenering gnr 13/1
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
17/312-4
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Bekreftelse på gjennomført autorisasjonkurs i plantevern - 14.03.19
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
16/447-13
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Stian Selnes
Avsender:
Silje Ysland
Dokbesk:
Søknad om SFO-plass ved Lensvik skole - Olav Ysland Salberg
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/192-14
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Agdenes sokn
Dokbesk:
Søknad om kulturmidler 2019
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/289-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Knut T. Bolsø
Mottaker:
Bjørnar Eidem
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Søknad om tilskudd til drenering av jordbruksjord, Eidem gnr 13/2
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/192-15
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Tom Brendmo
Avsender:
Agdenes sokn
Dokbesk:
Søknad om kulturmidler 2019
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/292-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Landbruksdirektoratet
Dokbesk:
Søknad om tilskudd til drenering gnr 10/13
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
18/260-5
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Krisesenteret for Orkdal og omegn
Dokbesk:
Referat fra årsmøte i Krisesenteret for Orkdal og omegn
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
18/260-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
Krisesenteret for Orkdal og omegn
Dokbesk:
Samarbeidsavtale Orkland kommune og krisesenteret i Orkdal og omegn
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/290-1
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Norva 24 Vest Miljøservice
Dokbesk:
E-postkorrespondanse ang arbeidsvarslingsplaner
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
18/582-2
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Kommunenes rolle og myndighet ved forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming fra 01.01.2020
Datert:
28.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/2-10
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Handberg eiendom og service ENK
Dokbesk:
Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 10/42,44,46,63
Datert:
25.03.2019
Regdato:
28.03.2019
Saksnr:
19/291-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
Line Åsmul Selven
Dokbesk:
Søknad om studiepermisjon