Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 29.04.2019

Datert:
28.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/276-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlend Ysland
Mottaker:
Lene Sterten Berg
Dokbesk:
Melding om enkeltvedtak elevpermisjon - Søknad om elevpermisjon
Datert:
28.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/275-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlend Ysland
Mottaker:
Lene Sterten Berg
Dokbesk:
Melding om enkeltvedtak elevpermisjon - Søknad om elevpermisjon
Datert:
28.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/358-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Erlend Ysland
Mottaker:
Paul Robert Olsson
Dokbesk:
Melding om enkeltvedtak elevpermisjon - Søknad om elevpermisjon
Datert:
29.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/78-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Anna Rigmor Vigrestad
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om endring av barnehageplass i Lensvik Tuva Vigrestad
Datert:
26.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/361-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
Atle Erling Matre
Dokbesk:
Søknad om plass i Lensvik barnehage - Oliver Ysland Matre
Datert:
27.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/362-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på ledig undervisningsstilling
Datert:
29.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/363-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Jan Reidar Landrø
Dokbesk:
Fornyet søknad om oppføring av garasje gnr 103/63
Datert:
29.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
17/166-37
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Agdenes pistolklubb
Dokbesk:
Informasjon om planutvalgets behandling av forespørsel om videre arbeid med pistolbane i Kaldklova gnr 6/5
Datert:
29.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/197-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Siv C. Westby
Mottaker:
Steinbakken hytteforening Agdenes
Dokbesk:
Melding om vedtak - søknad om endring av reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for Vernes, Slettvik og Gravvik
Datert:
29.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
17/980-28
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Vedtak i klagesak - flytebrygge/molo gnr 57/1
Datert:
29.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/81-16
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Henrik Sletvold
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i FDV-avdelingen 2019
Datert:
29.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/364-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Sissel Johnsen
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Landsomfattende tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse - Samlerapport
Datert:
24.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/81-17
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Julia Kildal Ysland
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i FDV-avdelingen 2019
Datert:
29.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
18/194-23
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Status vedr erstatningssak
Datert:
29.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
17/901-9
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Arbeidstilsynet
Dokbesk:
Tilsyn brannstasjoner - vedtak om tvangsmulkt
Datert:
29.04.2019
Regdato:
29.04.2019
Saksnr:
19/362-2
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad på ledig undervisningsstilling