Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postliste for 30.04.2019

Datert:
29.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/168-8
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Wenche Singstad
Avsender:
Helsedirektoratet
Dokbesk:
Questback kvittering -> Ventelistetall 1. tertial 2019
Datert:
23.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/365-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Bjørn Atle Ebbesen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Varsel til arbeidsgiver om avvikling av foreldrepermisjon
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/206-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Geir Ove Storstein
Avsender:
KonSek
Dokbesk:
Møteprotokoll - representantskapet i Konsek Trøndelag 29.4.2019
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/1024-6
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Marit Sæther Strøm
Avsender:
Fylkesmannen i Trøndelag
Dokbesk:
Kjente miljøverdier i Landrøselva i forbindelse med utbedring av Landrø Bru
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/81-18
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Fouad Benounis
Avsender:
Kestutis Sutkus
Dokbesk:
Søknad på sommerjobb i FDV-avdelingen 2019
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/333-7
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Bertil Meland
Avsender:
Runa Leksen
Dokbesk:
Søknad om skadefelling av grågås
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/361-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Mottaker:
Atle Erling Matre
Dokbesk:
Melding om administrativt vedtak - Søknad om plass i Lensvik barnehage - Oliver Ysland Matre
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/388-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Håkon Vikan
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Kjøring på Storvatnet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/366-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Eva Sæther
Avsender:
Uninett AS
Dokbesk:
Rammeavtale og databehandleravtale til signering
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/367-1
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Sofie Theman Tolonen
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om tilskudd til førerkortopplæring
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/333-8
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Runa Leksen
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Søknad om skadefelling av grågås
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/348-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Nilsen`s Linbakst
Dokbesk:
Tilbud om støtte fra næringsfondet
Datert:
28.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/368-1
Doktype:
Innkommende
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Avsender:
Handberg Maskin & Transport AS
Dokbesk:
Søknad om vann og avløp gnr 109/28
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/262-13
Doktype:
Innkommende
Gradering:
Saksbeh:
Torill Leinhardt
Avsender:
*************************************
Dokbesk:
Søknad om videre fritak for betaling av barnehageplass
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/224-2
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Nils Fremstad
Dokbesk:
E-postkorrespondanse ang forlenget tømmeinterall på slam gnr 5/11
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/336-4
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Ole-Kristian Meland AS
Dokbesk:
Tilbud om støtte fra næringsfondet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
18/1030-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Jan Morten Solem
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tillatelse til oppføring av naust gnr 95/19
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/337-5
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
Ingalill Asbjørnslett Ysland
Dokbesk:
Tilbud om støtte fra næringsfondet
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
17/432-6
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Bertil Meland
Mottaker:
John G. Dahl, Toril Torvmark
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Motorferdsel i utmark
Datert:
30.04.2019
Regdato:
30.04.2019
Saksnr:
19/150-3
Doktype:
Utgående
Saksbeh:
Nils Christian Raastad
Mottaker:
Ingdalen Idrettslag, Trond Selmer Nergaard
Dokbesk:
Administrativt vedtak - Tillatelse til oppføring av utedo og flytebrygge ved Rangvatnet