Pressemelding fra Norsk brannvernforening: Advarer mot uvettig bålbrenning