Moderasjonsordninger i barnehage for familier med lav inntekt

Reduksjon i foreldrebetaling:
Regjerningen har innført en moderasjonsordning som skal sikre at ingen skal betale mer enn 6 prosent av familiens samlede inntekt for en barnehageplass.
Fra 1. august 2019 vil barn som bor i husholdninger med en samlet inntekt lavere enn kr. 557 333,- ha rett på redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid:
Alle 2-, 3-, 4,- og 5-åringer som bor i husholdninger med lavere inntekt enn kr. 548 500,- har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke.


Hvordan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid?

Søknadsskjema

 • Skriv og fyll ut skjema «Redusert foreldrebetaling i barnehage» som ligger på kommunens hjemmeside,
  og lever dette til styrer i den barnehagen hvor barnet har plass. Husk å oppgi om det er søsken som omfattes av ordningen.
  Du kan søke om begge ordningene i samme skjema.

Hvilke inntekter skal regnes med?

 • Det er husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt som legges til grunn.
  Dersom noe ikke er registrert i selvangivelsen plikter søker å opplyse om dette ved søknad.
  Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Har barnet delt bosted,
  skal foreldrebetalingen regnes ut fra inntekten i den husholdningen der barnet er registrert bosatt i folkeregisteret.

Hva slags dokumentasjon må leveres med søknaden?

 • Siste års skattemelding (selvangivelse) skal legges ved søknaden som dokumentasjon.
 • Dersom det ikke kan legges frem selvangivelse, kan det legges ved annen dokumentasjon for inntekt.
 • Det kan for eksempel være:
 • For arbeidstakere:
  -kopi av siste måneds lønnsslipp
  -kopi av arbeidskontrakt der lønn kommer frem
  -dokumentasjon på ulønnet permisjon
 • For selvstendig næringsdrivende:
 • -bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt (både person og næringsinntekt)
   
 • Det kan søkes om reduksjon i foreldrebetaling gjennom hele barnehageåret. Vedtaket vil gjelde fra søknadsdato.

Vedtaket om betalingsreduksjon og gratis kjernetid gis for et barnehageår av gangen.

 

Les mer om Foreldrebetaling i barnehage på Utdanningsdirektoratets hjemmeside

Søknadsskjema for redusert foreldrebetaling i barnehage.

Søknaden sendes:
Agdenes kommune
Harald Grønningens vei 10
7316 Lensvik