Lag og organisasjoner som søkte om penger i forbindelse med hovedfordelinga 2019 trenger ikke å søke på nytt.

Vi oppfordrer alle om å sende inn elektronisk søknad, dette gjør du ved å gå inn på: https://www.agdenes.kommune.no/tilskuddsordninger.

Dersom du får problemer kan du kontakte oss på postmottak@agdenes.kommune.no eventuelt tlf 72 49 22 00

Søknadsfrist: 11. november 2019