Røde Kors tilbyr gratis ferie til barnefamilier med svak økonomi