Sesonginfluensavaksinen har kommet og vi er klare for vaksinering!
Maksimal beskyttelse oppnås etter 1-2 uker.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i sykehjem og aldersboliger
 • Gravide fra 12. svangerskapsuke
 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser
 • Barn og voksne med:
  Diabetes mellitus, type 1 og 2
  Kronisk luftveissykdom
  Kronisk hjerte- karsykdom
  Kronisk leversvikt
  Kronisk nyresvikt
  Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  Nedsatt immunforsvar
  Svært alvorlig fedme (BMI over 40)
  Annen alvorlig eller kronisk sykdom

Informasjon om influensa og influensavaksine finner du på Folkehelseinstituttets nettsider: www.fhi.no/influensa.

Du kan også spørre legen din.

Du kan få influensavaksine ved å henvende deg på Agdenes Legekontor alle hverdager (unntatt torsdag) fra kl.: 08:00-11:30 og 13:00-14:00.
Pris: Kr. 120,-. Enkel konsultasjon kr. 56,- kommer i tillegg.

 

Agdenes Legekontor