Disse skjemaene kan benyttes for diverse søknadsplikige tiltak.

Alle skjema for byggesak fra Direktoratet for byggkvalitet

Ved oppstart/forbredelse

Anmodning om forhåndskonferanse
Bestilling av kart og naboliste

Utslippstillatelse
Sanitærabonnenment - avløp

Avfallsplan
Skjema for avfallsplan (xls)
Skjema for avfallsplan (pdf)

Nabogrense
Erklæring - avstand til nabogrense (dersom tiltak kommer nærmere grense enn 4 meter)

Avkjørsel til kommunal veg
Rettledning og krav til avkjørsel - kommunal veg

Link til skjema A - Å