Agdenes musikk- og kulturskole ønsker seg flere elever fra høsten av. Kulturskolen tilbyr opplæring på sang og flere ulike instrumenter, men oppfordrer spesielt om å søke på el-bass, slagverk, og blåseinstrumenter. De som spiller blåseinstrumenter og slagverk får være med i skolekorpset. Aldersgrensen for å starte i korpset er 3. klasse (fra høsten). Er du litt nysgjerrig på korpsinstrumentene kan du komme på instrumentprøving på Lensvik skole 18. juni kl. 17.00. De som blir med i skolekorpset får låne instrument av korpset. Søknadsfristen for kulturskolen er 1. juni, men i år tar vi i mot søknader fram til 1. juli. Du kan lese mer om tilbudene i kulturskolen her:

https://noagd.speedadmin.dk/tilmelding#/CourseList/3