Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars

Link til søknadsskjema/endring av barnehageplass