Søknad om opptak på SFO skjer skriftlig på fastsatt skjema innen 1.april.

Opptaket gjelder for et skoleår om gangen, og det må søkes for hvert

skoleår. Det er også mulig å søke plass i løpet av skoleåret. Søknad innvilges om ledig plass.

Svarfrist for om SFO-plass mottas eller ikke, er en uke etter at melding om opptak er gitt. For den som ikke har mottatt underretning om vedtaket, løper fristen fra det tidspunkt hun/han har fått eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket.

Oppsigelse av plass skal gjøres skriftlig. Oppsigelsestida for SFO-plass regnes fram til første månedsskifte pluss 1 måned. Ved oppsigelse etter 31. mars regnes oppsigelsestida ut SFO-året. Ved oppsigelse etter svarfrist i forbindelse med melding om opptak, regnes oppsigelsestid etter disse regler.