Søknad om opptak på SFO skjer skriftlig på fastsatt skjema innen 1.april.

Opptaket gjelder for et skoleår om gangen, og det må søkes for hvert

skoleår. Det er også mulig å søke plass i løpet av skoleåret. Søknad innvilges om ledig plass.