Tilgjengelighetsprisen er en pris for god universell utforming.
Prisen hedrer innsats for å bedre livsvilkårene for mennesker med nedsatt funksjonevne i Trøndelag.

1.september er fristen for å nominere kandidat til fylkeskommunens tilgjengelighetspris.

Du kan lese mer om fylkeskommunens tilgjengelighetspris her