Trøndelag fylkeskommune utlyser ordningen «Tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid i Trøndelag» for 2019!
Søknadsfristen er i år 1. februar 2019, og det skal søkes via nettstedet
regionalforvaltning.no.

Hvem kan søke?
Frivillige lag og organisasjoner, offentlige og private aktører hjemmehørende i Trøndelag fylke.

All nødvendig informasjon finnes i lenken nedenfor:
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/folkehelse-idrett-frivillighet/folkehelse/stotteordninger/