Her finner du oversikt over de oppgaver og tjenester som du kan få utført.
Som f.eks. oppmålingsforretninger.

Saksgang ved deling av eiendom.

Ikraftsetting av lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) med forskrifter (matrikkelforskriften) fra 1/1-2010.
Rundskriv, 09.10.2009 Nr.: T-5/09 fra Miljøverndepartementet.

Noen av de tjenestene som utføres etter matrikkelloven

Ved å henvende deg til Agdenes kommune får du:
  • Opplysninger om kommuneplanen, reguleringsplaner, m.v.
  • Liste over naboer som må ha nabovarsel, og skjema for nabovarsel.
  • Søknadsskjema.
  • Situasjonskart til å bruke i søknaden.
  • Hjelp til å fylle ut skjema.
Andre oppgaver lagt til kart- og oppmåling
  • Ajourhold matrikkeldata (eiendomsdata, bygningsdata, adressedata)
  • Ajourhold av komunale vann- og avløpskart
  • Ajourhold av kommunale plankartNyttige lenker:

Bestilling av grunnboksutskrift
Blanketter for tinglysing
Dokumentavgift
Informasjon om tinglysing
Seksjonering
Tinglysing av eiendom
Tinglysing av ektepakt