Er du pårørende eller kjenner noen med Lewy body demens?
Ønsker du å møte andre i samme situasjon?

Nasjonalforeningen for folkehelse i Trøndelag arrangerer treffpunkt 10. april kl.18-20 på Hornemannsgården ved Trondheim torg.

Tema er:  Hvordan ta vare på seg selv som pårørende.
                 Erfaringsutveksling7 snakke sammen

Påmelding til: nosot@nasjonalforeningen.no eller tlf: 73 52 62 64