Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vannforsyning

Vannforsyning

Det er et mål og et krav at drikkevannet som leveres skal være hygienisk og betryggende.
Vannforsyningen skjer gjennom private og offentlige anlegg.

Den private vannforsyningen drives av enkeltpersoner og private felles vannverk.
De største private vannverkene er Grostad vannverk, Trondstad vannverk, Indergård vannverk, Landrø/Ysland vannverk og Årem vannverk.

Vi har to offentlige vannverk. Dette er Lensvik vannverk og Ytre Agdenes Vannverk.
Det er registrert ca 1000 forskjellige abonnementer tilknyttet vannverkene. Dette er boliger, leiligheter, hytter og driftsbygninger.

Vannprøveresultater for Hambåra kan leses her
Vannprøveresultatert for Valan kan leses her

Storvask Agdenes AS er den største enkelt abonnementen. Begge de kommunale (Lensvik og Ytre Agdenes) vannverkene er godkjent av Mattilsynet i 2009.

Ved begge vannverk er det bygget renseanlegg. Renseprosessen er mekanisk ved at vatnet presses gjennom flere mebranfilter før det går gjennom et kalkbasseng for å få riktig PH-verdi. Begge renseanlegg kontrolleres jevnlig av våre driftoperatører. Vannprøver tas hver 14. dag både av råvann og av rensa vann flere steder ut på forsyningsnettet. Analyseprøvene viser at vannet som leveres er av god kvalitet.

Kommunen har utarbeidet ny hovedplan for vannforsyninga PDF document ODT document i kommunen. Planen gir føringer for hvordan vi skal drive vannverkene våre fremover.

Det er ikke tillatt å legge inn vann i bygg før det foreligger et godkjent og forskriftsmessig avløp.

Med hjemmel i lov kan vannverkene kreve tilknytningsavgift og årlig avgift for å dekke sine kostnader.

Gebyrregulativ vann og avøp

Standard abonnememtsvilkår tekniske del

Standard abonnememtsvilkår admistrative del

Bestemmelser for bruk av vannmåler

Forskrift om vann-og avløpsgebyrer

Leveringsvilkår for kommunal vannforsyning

Vannmålermelding, ferdigmelding ved installasjon av vannmåler

Søknad om vann og avløp - skjema