Vedlikehold på vannledningen i Ytre Agdenes, oppdatert 01.09.14.