Offentlige og private veier:

Med offentlig veg menes det veg som er åpen for allmen ferdsel og vedlikeholdes av det offentlige.
I Agdenes kommune har vi 2 typer offentlig veg.
Det er fylkesveger og kommunale veger.
Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for fylkesvegene og kommunen for kommunale veger.
Private veger kan være åpen for allmen ferdsel, men som regel for bestemte brukere, eller ved bompenger.
Ansvarlig for private veger er de som eier vegen. Det kan være vegforeninger, de brukerne som sokner til vegen, eller en enkeltperson.

Det er kommunestyret som bestemmer hva som skal være kommunal veg.
Kommunen har for tiden ansvaret for 56,5 km vei. Av dette er det 6,5 km som er asfaltert.

En oversikt over kommunale veger finner du her.

Det daglige driftsansvaret for kommunale veier ligger til  FDV (Forvaltning, Drift, Vedlikehold).
Kommunen setter bort vedlikeholdsarbeidene til private aktører.
Både vintervedlikehold og sommervedlikehold lyses ut på anbud, som oftest på 5-års kontrakter.

Hovedutvalg for næring og drift har vedtatt en vedlikeholdsplan, og en prioritering av hvilke områder som bør strøes.
De årlige bevilgninger dekker ikke opp hva denne vedlikeholdsplanen tilrår.