Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vigsler

 

Kommunal vigsel

Alle som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a, kan gifte seg borgerlig i Agdenes kommune. Dette gjelder også personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge. Under finner dere opplysninger om kommunal vigsel, og hva dere må gjøre dersom dere vil gifte dere borgerlig i Agdenes kommune.

Før dere gifter dere

Før dere gifter dere må dere fylle ut egenerklæring, forlovererklæring og attest.  Alle skjemaene fylles ut på Skatteetaten.no. Skjemaene sendes til folkeregisteret ved det lokale skattekontoret, som så sjekker om dere fyller vilkårene for å inngå ekteskap.
Deretter skriver Skatteetaten ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i fire (4) måneder fra utstedelse. Original attest må leveres eller sendes til Agdenes kommune, 7316 Lensvik, senest 14 dager før vielse.
 
 

Informasjon om vigsel?

Ønsker du å få nærmere informasjon om tilbudet, kan du ta kontakt med kommunens fellestjeneste, enten ved at du møter opp, sender forespørsel til postmottak@agdenes.kommune.no eller ved at du tar kontakt på telefonnummer 72 49 22 00.
 
 
 

Hvor foregår seremonien?

Vielser vil primært foregå i rådhuset. Dersom dere ønsker vigsel i annet lokale, må dette avtales med vigsleren.
 
 

Hva koster det?

Tilbudet er gratis dersom du gifter deg i rådhuset i normal arbeidstid og er bosatt i Agdenes kommune. Tilbudet er også gratis for personer som ikke er bosatt i Norge, men som oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap her.
 

Hvem kan forestå en vielse?

I Agdenes kommune har følgende personer vigselsrett:
  • Ordfører: Oddvar Indergård
  • Varaordfører: Hans Bernhard Meland
  • Rådmann: Geir Ove Storstein
  • Assisterende rådmann: Eva Sæther
     

Vielsesdagen

Brudepar, forlovere og evt. gjester møter opp 15 minutter før avtalt tid for vigsel. Brudeparet må framvise gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort m/bilde)
To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre personer som er myndige. 
 
Kommunen tilbyr å gjennomføre vigselen på norsk eller engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv sørge for en kvalifisert tolk og dekke utgiftene til dette.
Det er mulig å tilpasse seremonien med for eksempel diktlesing, sang, musikk eller liknende. Dersom dere ønsker dette, er det viktig at vi får beskjed om det på forhånd. Dere er selv ansvarlig for all praktisk organisering og eventuelle kostnader forbundet med dette.
 
Dersom dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed om dette på forhånd, gjerne når dere bestille tid for vigsel. Vigsleren vil gi dere beskjed om når ringene kan utveksles.
Fotografering kan skje under og etter vigselen, etter avtale med vigsleren.
 
Bilde av gifteringer i gull

Etter vielsen

Kommunen sender en vigselsmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. En kopi sendes til brudeparet. Endelig vigselsattest blir ettersendt av folkeregisteret.
Skal navn endres etter vigselen, må det ordnes av dere selv. Dere finner søknadsskjema på Skatteetatens sider.
NB - Om du/dere har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking.
Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.
 
 

Skjema

Publisert | Oppdatert 23. mai 2018